Megtalálták az agyban a nyelvtant?

Noam Chomsky 1957-ben írta a Syntactic Structures (Mondattani szerkezetek) című munkáját. Ebben azt állította, hogy azért tudunk egyes mondatokat egyszerre értelmetlennek és nyelvtanilag helyesnek ítélni, mert absztrakt tudásunk van a nyelvről akkor is, ha a szóban forgó szavak kapcsolatáról statisztikai adataink nincsenek is (azaz nem hallottuk őket együtt használni). A klasszikus és közismert példája a Colorless green ideas sleep furiously – Színtelen zöld eszmék dühödten alszanak. A neurológusok és pszichológusok általában nem értenek ezzel egyet: szerintük a képességünk részben statisztikai alapokra, részben a hangzó nyelvben a szerkezetre utaló elemekre (hangsúly, mondatdallam) épül. Most egy kísérletben megpróbálták megállapítani, melyik álláspont a helyes. Folytatás: http://www.nyest.hu/hirek/megtalaltak-az-agyban-a-nyelvtant